1. Quest rozpoczynamy u "Drzwi" w Ponure Zamczysko - korytarz. 

2. Idziemy do labiryntu - przechodzimy przez kuchnię. 

3. Przechodzimy przez labirynt odpowiadając na pytania. 

 

4. Wchodzimy do pracowni - zielony krzyżyk na mapce  

5. Zabieramy szczęki leżące na stole i wracamy do zleceniodawcy. 

6. Czekamy godzinę i ponawiamy rozmowę. 

 

Otrzymano 16.6k punktów doświadczenia 

Otrzymano 50 punktów honoru 

Otrzymano nowy przedmiot 

Otrzymano nowy przedmiot 

- to lub to 

- to lub to 

By Siso